Fav

Favoritter

Send meg tilbud!

Form/Funk skal være en rollemodell på miljø og etikk!

Form/Funk Oslo har en klar målsetting å være en ledestjerne i bransjen, på alle nivåer. Det medfører ansvar og forpliktelser. Derfor strekker vi oss langt for å kunne tilby produkter som tilfredsstiller de strengeste krav – både når det gjelder miljø og etikk.

Form/Funk Oslo ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Som et ledd i dette jobber vi aktivt for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi ønsker å ha et langsiktig forhold til leverandører og samarbeidspartnere som deler våre verdier og som ønsker å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i leverandørkjeden.

 

Miljøsertifiseringer

Form/Funk Oslo tilstreber en miljøvennlig profil og har som mål at alle deler av kjeden skal miljøsertifiseres. Form/Funk stiller også krav til sine leverandører om miljøsertifisering på samme nivå som oss selv eller bedre, samtidig som vi også setter krav til våre leverandører om å oppfylle retningslinjer om samfunnsansvar.

Sertifiseringer er direkte relatert til produktenes egenskaper som kvalitet, ergonomi, miljøkriterier og så videre. Det finnes også andre relevante former for sertifiseringer og medlemsskap som for eksempel Miljøfyrtårn og Initiativ for Etisk Handel.

Svanemerket er den mest annerkjente merkingen av produkter. Merket sikrer at produkt er produsert etter etisk og miljøvennlig god standard. Flere av våre leverandører leverer Svanemerkede produkter. Her kan nevnes; Capisco kontorstol fra HÅG. Pinta 1, 2, E, EP, EQ og ES arbeidsbord, Combo oppbevaringsserie, Cupio skuffeseksjon og Spot loungebord fra Martela. S3 kontorstol fra SAVO.

kontakt meg!

Kontakt meg!

Du har lagt til 0 produkter.